Az Esztergomi Szerszámgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Táti út 28.; cégjegyzékszáma: 11-09-006618; a továbbiakban: „Társaság”) részére az oneletrajz@strigon.hu e-mail címre álláspályázati dokumentációt (a továbbiakban: „Pályázat”) küldő, az alábbi nyilatkozatot teszem személyes adataimnak a Társaság általi kezelése vonatkozásában. Tudomásul veszem, hogy a Pályázatban megadott személyes adatok vonatkozásában a Társaság adatkezelési tevékenységet végez. Tudomásul veszem, hogy a Társaság adatkezelésének célja az, hogy az álláspályázatomat a Társaság értékelje, illetve elbírálja. Tudomásul veszem, hogy a Társaság által a Pályázatban foglalt adatok kezelésének jogalapja a jelen nyilatkozatomban adott hozzájárulásom. A jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a Pályázatban foglalt személyes adatokat e vonatkozásban kiadott adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint a Pályázat elbírálásáig kezelje. Kijelentem, hogy a Társaság adatkezelési szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Társaság köteles bármikor tájékoztatást adni részemre az általa vonatkozásomban kezelt személyes adatok köréről. Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok a Társaságtól kérni a személyes adataim helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását, illetve élhetek az adathordozhatóság jogával, továbbá jogszerűtlen adatkezelés esetén jogosult vagyok a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom bármikor részben vagy egészben a jövőre nézve visszavonhatom. A jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a Pályázatban megadott személyes adatokat a fentiek szerint kezelje. Az e-mailnek az oneletrajz@strigon.hu elküldésével a hozzájárulás megadottnak tekintendő.