MZ portálová frézka s pohyblivým stolom

MZ je obrábací centrum s pevným portálom a pohybujúcim stolom.  Toto usporiadanie je výhodné hlavne v prípade opracovania stredne veľkých a veľmi zložitých súčiastok. Veľmi vysoká  produktivita stroja je výsledkom jeho konštrukčného riešenia.  Vďaka veľkému odberu materiálu, pevnej konštrukcii a automatickej výmene nástrojov je možné stroj MZ použiť aj pre tie najnáročnejšie prevádzky.

MZP frézka s pohyblivým portálom

Tento obrábací centrum s pohyblivým portálom je naším najpopulárnejším produktom. Zákazníci preferujú túto mašinu hlavne kvôli robustnej konštrukcii, veľkej priepusnosti vôči malej zastavenej ploche a vysokej produktivite. Umožňuje opracovať veľkých a ťažkých tvarovo zložitých súčiastok rýchle a efektívne. Napríklad: obrábanie žeriavov, odliatky pre energetiku, podvozky  električiek atď.

MZPG portálová frézka s prestaviteľným mostom

Tento obrábací centrum  s pojazdovým portálom a s prestaviteľným priečnikom je naším najväčším produktom. Naší zákazníky preferujú túto mašinu kvôli robustnému usporiadaniu, veľkej priepustnostosti  /vôči malej zastavenej ploche/.  Umožní aj najkomplexnejšie opracovanie tvarovo veľmi složtitých a rozmerovo veľkých súčiastok. Prednostné uplatnenie majú napríklad v opracovaní  vozov banských žeriavov, veľkorozmerných zvarencov,…atď.

MZPG-TT ako MZPG a s kruhovým stolom /karusel/

Tento obrábací centrum  s pojazdovým portálom, prestaviteľným priečníkom a s karuselovým stolom je naším najmnohostrannejším  produktom. Naší zákazníky preferujú túto mašinu kvôli robustného usporiadania, veľkej priepustnostosti  /vôči malej zastavenej ploche/ a vysokému výkonu.  Umožní frézovanie, vŕtanie,  sústruženie aj brúsenie  veľmi složtitých a rozmerovo veľkých súčiastok. Prednostné uplatnenie majú napríklad v opracovaní  vozov banských žeriavov, veľkorozmerných zvarencov,…atď.

MZPG-TT je voľba tých najnáročnejších: výkon, presnosť, univerzálnosť, rozšíriteľnosť.

MZPH frézka s pohyblivým mostom

Tento obrábací centrum  s pojazdovým portálom je konštruovaný na fexibilné rýchlostné opracovanie.  Zákazníky preferujú túto mašinu v prípade opracovania veľmi zložitých tvarových plôch. Stroj umožňuje simultánné 5D opracovanie a má plne uzavretý pracovný priestor. Toto usporiadanie umožňuje 5D /5 osové/ opracovanie takých zložitých tvarových plôch ako napr. striekcie alebo lisovacie formy, turbínové rotory, ostatné voľné  5D  plochy.

MTT karuselový sústruh

Naše MTT karusely majú pevnú portálovú konštrukciu, ktorá umožňuje precizné a výkonné opracovanie aj tvarovo zložitých veľkých rotačných  súčiastok. Zahustená konštrukcia umožňuje pretáčenie veľkých priemerov pri malej zastavanej ploche.

Popísané usporiadanie predurčuje tento karusel tak na ťažké hrubovanie, na precizné sústruženie ale aj na frézovanie a brúsenie lícovaných plôch.